Lubuskie firmy zyskają możliwość szybkiego prototypowania

W grudniu zeszłego roku w Parku Naukowo-Technologicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego stanęła kompletna linia do montażu SMT. Skorzystają z niej między innymi małe i średnie firmy. 

Projekt był finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przetarg na urządzenia do montażu elektroniki o wartości ponad 500 tys. PLN wygrała firma Renex, która dostarczyła: 

  • półautomatyczną drukarkę szablonową SP-650 firmy Reeco
  • piec lutowniczy GF-120HT firmy DDM Novastar
  • automat pick&place APS LS-40 firmy DDM Novastar
  • wideomikroskop Magnus HD firmy Tagarno. 

Oprócz dostawy maszyn i urządzeń, RENEX będzie zapewniał serwis zarówno gwarancyjny jak i pogwarancyjny. Firma przeprowadzi szkolenia personelu z obsługi dostarczonych maszyn i ich programowania. W końcowej fazie wdrażania systemów przeprowadzona zostanie optymalizacja poszczególnych procesów.

Źródło: evertiq.pl